Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv

Printervenlig side


Turisme og friluftsliv


Behandlingen af emneområdet Turisme tager især sit udgangspunkt i Haderslev Kommunes kulturarvsstrategi. Udvikling af nye turismefaciliteter skal ske i forhold til de 4 fyrtårne Aarøsund, Haderslev bymidte, Tørning Mølle/Christiansdal og Gram Slot samt landskabsbåndet.  Byrådet ønsker at bruge kulturarven som dynamo for turismeudviklingen og kommunens turismeprofil.

Haderslev Kommune er med sine over 1300 sommerhuse en af de største sommerhuskommuner langs den jyske østkyst og Sønderjyllands næststørste. Sommerhusområderne er jævnt fordelt langs østkysten, og der er enkelte mindre områder i den sydlige ende af Aarø.

Haderslev Kommune er en af de kommuner med flest overnatningsanlæg. Med sine 12 campingpladser og en samlet kapacitet på godt 3.000 enheder, er kommunen den femte største campingkommune i Danmark. Gammelbro Camping, syd for Aarøsund og dermed ved Lillebælt, er en af landets største pladser med 975 enheder.

Det kræver omtanke og omhyggelighed i planlægningen ved etablering eller udvidelse af fritidsanlæg. Et eksempel på dette er golfbaner, som ofte ønskes placeret i eller nær naturskønne områder. Sådanne anlæg skal underordne sig landskabet og de naturgivne forhold.

Kommuneplanen fastlægger arealer til støjende fritidsaktiviteter såsom flyvepladser, motorsportsbaner, skydebaner, paintballbaner og modelflyvningsbaner.  

Med Kommuneplanen er der lagt op til, at fremtidig udbygning af lystbådehavne skal koncentreres omkring den nuværende lystbådehavn i Aarøsund.

Kommunen kan gennem planlægning og administration bl.a. sikre stier og opholdsarealer til naturområder, kyster, skove, kulturminder og lignende, sådan at de fysiske rammer for friluftsliv og naturoplevelser er til stede.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____