Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Friluftsliv og naturoplevelser Friluftsliv og naturoplevelser: mål

Printervenlig side


Friluftsliv og naturoplevelser: mål

Byrådets mål er at bevare veje og stier, som kan bruges til ture ud i landskabet, til skov, fjord og hav.

Befolkningens kendskab til kommunens natur, kultur, miljø og mulighederne for fysisk udfoldelse skal understøttes ved at etablere sammenhængende og varierede vandre- og cykelruter og opholdsarealer.

Byrådet ønsker trampestier, som følger naturlige ledelinjer i landskabet. Et sammenhængende stinet langs Haderslev Fjord indgår i denne målsætning. 

Byrådet vil arbejde for at formidle det åbne lands naturmæssige, sundhedsmæssige, landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier. Herved styrkes den lokale identitet, og der skabes et grundlag for et alsidigt friluftsliv.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____