Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Fritidsanlæg

Printervenlig side


Fritidsanlæg


Gode friluftsmuligheder er en del af vores velfærd og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet, samt naturforståelse gennem oplevelser i naturen, i landskabet eller kulturmiljøet. Udviklingen af rekreative tilbud kan medvirke til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, samt udgøre et vigtigt udviklingspotentiale for turismen.

Der er f.eks. i de seneste år fokuseret på golf som en folkesport ligesom Mountainbike (MTB) er på vej til. Det kræver omtanke og omhyggelighed, når der skal planlægges for nye- eller udvidelse af eksisterende anlæg. Golfbaner og delvist MTB er arealkrævende og ønskes ofte placeret i eller nær naturskønne områder. Det er vigtigt, at disse anlæg underordner sig landskabet og de naturgivne forhold.

Kolonihaver er en anden friluftsaktivitet, som der fra regeringens side ønskes sat fokus på, idet mange kolonihaver for år tilbage blev nedlagt af byudviklingshensyn.

Byrådet er af den opfattelse, at kommunen er rimeligt dækket ind i Haderslev Kommune med de anlæg, som findes i kommunen i dag, når det tages i betragtning, at denne kommuneplan giver mulighed for udvidelse af golfbanen vest for Haderslev by og udlægger et nyt areal til kolonihaver syd for Haderslev by. 

Med kommuneplanen støtter Byrådet op om de tiltag og udviklingsmuligheder som der er på henholdsvis Gram Slot og Tørning Mølle, herunder etablering af de nødvendige faciliteter for afholdelse af kulturelle arrangementer og til formidling af stedernes historie og kulturhistorie.

Afsnittet om fritidsanlæg består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: