Fritidsanlæg: mål

Byrådet ønsker, at befolkningens muligheder for friluftsliv, rekreation og naturoplevelser skal forbedres, for dermed at understøtte sundhed, livskvalitet og naturforståelse.

Byrådet vil satse på turisme og oplevelsesøkonomi med afsæt i og respekt for kulturarven. Der skal udvikles et stort og varieret udbud af attraktioner til turister, der opholder sig i kommunen.

Byrådet ønsker at støtte op om idéerne til udvikling af Gram Slot som en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur. Herunder ønsker Byrådet blandt andet at støtte op omkring etablering af de nødvendige faciliteter for afholdelse af konferencer, messer, udstillinger, teater, koncerter, events og naturoplevelser.

Byrådet ønsker ligeledes at støtte op omkring ideérne til udvikling af Tørning Mølle som et sted med mulighed for afholdelse af konferencer, messer, udstillinger, teater, koncerter og naturoplevelser, samt formidling af stedets helt unikke historiske og kulturhistoriske værdier.

Golfbanen i Haderslev ønskes fremtidssikret, så den kan efterleve en øget efterspørgsel. Arealer til udvidelse af den vestlige del af baneanlægget medtages derfor fra Kommuneplan 2009.

Byrådet ønsker samtidig at tilgodese en øget efterspørgsel på bl.a. kolonihaver, hvorfor der fortsat er udlagt arealer til kolonihaver i Vojens og Haderslev.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____