Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Lystbådehavne

Printervenlig side


Lystbådehavne


Med cirka 100 kilometer samlet kyststrækning kan Haderslev Kommune betegnes som en sejlsportskommune. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde de nødvendige faciliteter, således at bådfolket får optimale muligheder for at dyrke deres sport. Her indgår lystbådehavnene som naturlige samlingssteder, og ikke kun for kommunens egne borgere, men også for de sejlende turister.

At følge udviklingen og tilgodese behovet for udbygning af havnefaciliteterne er vigtigt i bestræbelserne på dels, at skabe gode rammer for kommunens egne sejlsportsinteresserede, dels i bestræbelserne på at udvikle turismen.

Sejlsporten ses som et aktiv til forbedring af befolkningens muligheder for friluftsliv, rekreation og naturoplevelser, og dermed til understøttelse af sundhed, livskvalitet og naturforståelse. Mange hensyn skal dog iagttages i forbindelse med etablering eller udvidelse af lystbådehavne, og hvor beskyttelseshensynet til landskabet vejer tungest, at så mange og uberørte åbne kyststrækninger som muligt beskyttes. 

Med kommuneplanen er der lagt op til, at fremtidig udbygning skal koncentreres omkring de nuværende lystbådehavne, og der er konkret udlagt areal til udvidelse af Aarøsund Lystbådehavn, som led i en virkeliggørelse af Byrådets "Vision for udvikling af helårsturismen i Aarøsund-området".  

Afsnittet om lystbådehavne består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: