Lystbådehavne: mål

Byrådet ser sejlsporten som et aktiv til forbedring af befolkningens muligheder for friluftsliv, rekreation og naturoplevelser, og dermed til understøttelse af sundhed, livskvalitet og naturforståelse.

Byrådet ønsker, at sejlsporten medvirker til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, og at den udgør et vigtigt udviklingspotentiale for turismen.

Byrådet ønsker at koncentrere sejlsportens havnefaciliteter i Aarøsundområdet samt ved Haderslev by. Her skal der sikres mulighed for den nødvendige kapacitetsudvidelse. 

Byrådet ønsker at tilvejebringe en udvidelsesmulighed for Aarøsund Lystbådehavn som et af delprojekterne til virkeliggørelse af Byrådets "Vision for udvikling af helårsturismen i Aarøsund-området".Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____