Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Overnatningsanlæg

Printervenlig side


Overnatningsanlæg


Kun få steder i Danmark findes der inden for så korte afstande et så varieret og kontrastrigt landskab, og hvor den meget smukke kyststrækning med Aarø længst mod øst, samt den korte afstand til middelalderbyen Haderslev og til en lang stribe af historiske og kulturhistoriske oplevelser fuldender billedet af en kommune med et meget stort turismepotentiale.

Haderslev Kommune nyder således også godt af disse forhold, og er en af de kommuner i Danmark som kan tilbyde det største antal overnatningsmuligheder for turisterne.

Med sine 12 campingpladser, for hovedpartens vedkommende fordelt langs østkysten med en enkelt på Aarø, og en samlet kapacitet på godt 3000 enheder, er kommunen den femte største campingkommune i Danmark, og Gammelbro Camping ved Aarøsund er en af landets største pladser med 975 enheder.

Andre overnatningsanlæg, der indgår i dette afsnit, er feriecentre, kroer, hoteller og lignende. Emnet om overnatningsanlæg skal ses i sammenhæng med denne kommuneplans øvrige afsnit om turisme og friluftsliv.

Afsnittet indeholder bestemmelser for både nyudlæg af overnatningsanlæg og udvidelse af eksisterende overnatningsanlæg med en placering enten inden eller udenfor kystnærhedszonen.

Som udviklingstiltag støttes op om idéerne til udvikling af Gram Slot som en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur. Herunder ønsker Byrådet at muliggøre etablering af det nødvendige overnatningsgrundlag i form af op til 80 ferieboliger / hotelværelser i tilknytning til slottet.

Afsnittet om feriecentre og campingpladser består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: