Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Sommerhusområder

Printervenlig side


Sommerhusområder


Haderslev Kommune er med sine over 1300 sommerhuse en af de største sommerhuskommuner langs den jyske østkyst og Sønderjyllands næststørste.

Sommerhusområderne er jævnt fordelt langs østkysten, samt med et par områder placeret i sydenden af Aarø.

Haderslev Kommuneplan 2013 afgrænser arealer til sommerhusområder. I kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye eller udvides eksisterende sommerhusområder ud over de områder, der i 2005 blev udlagt ved landsplandirektiv, og som der endnu ikke er udarbejdet kommuneplanrammer for.

Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

Afsnittet om sommerhuse består af mål , retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: