Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Sommerhusområder Sommerhusområder: mål

Printervenlig side


Sommerhusområder: mål

Byrådet ønsker at fastholde kommunens status som en af de største sommerhuskommuner langs den jyske østkyst.

Nye sommerhusområder udlagt ved landsplandirektiv i juni 2005, og som endnu ikke er inddraget i kommuneplanens rammer, ønskes udnyttet. Byrådet vil undersøge muligheden for etablering af indlandssommerhuse som alternativ til placering ved kysterne. 

Byrådet ønsker nye sommerhusområder placeret og indrettet i respekt for de landskabelige interesser. Der skal vises særlig opmærksomhed ved placering inden for kystnærhedszonen og i særdeleshed ved placering direkte ved kysten.

Ved placering ved kysten ønsker Byrådet sikret, at offentligheden ikke afskæres for adgang til, samt færdsel og ophold på kyster og strande, ligesom kyster og strande med stort rekreativt indhold skal bevares.

Ved etablering af nye sommerhusområder og renovering af eksisterende ældre områder ønsker Byrådet at sikre en kvalitet, som gør områderne attraktive for bosætning, sådan at de er med til at understøtte Byrådets turismepolitiske mål og initiativer. 

Byrådet ønsker at vurdere mulighederne for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder af hensyn til turismen og friluftslivet. Det handler blandt andet om, i samarbejde med områdernes ejere og interessenter, at give områderne et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

Det er Byrådets ønske at arbejde for en professionalisering af turisme- og oplevelsestilbuddene, med respekt for det lokale og ildsjæles engagement (jf. Byrådets fokusområder, fx Erhverv og uddannelse).

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____