Støjende fritidsaktiviteter


Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for placering af arealer til støjende fritidsanlæg.

Støjende fritidsanlæg er flyvepladser, motorsportsbaner, skydebaner og lignende.

I Haderslev Kommune findes der fx flyvepladser, motorsportsbaner, skydebaner, paintballbaner og modelflyvningsbaner.

Afsnittet om støjende fritidsaktiviteter består af målretningslinjer og redegørelse.

Emneafsnittet er ikke indtegnet på geografisk kort.


 

Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____