Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Turisme og friluftsliv Støjende fritidsaktiviteter Støjende fritidsaktiviteter: redegørelse

Printervenlig side


Støjende fritidsaktiviteter: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Der er bl.a. følgende støjende fritidsanlæg i Haderslev Kommune:

  • Flyvepladser: Haderslev Flyveplads og Flyvestation Skrydstrup
  • Motorsportsbaner: Vojens Speedway Center, Kart Racing Vojens og Skovbybanen v/Haderslev Motorsport.
  • Skydebaneanlæg: Tiset Jagtforening, Simmersted Jagtforening, Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Vesterskov, Hjemmeværnets Skydebaneanlæg ved Fole, Haderslev Skyttekreds og Vojens Skyttekreds.
  • Modelflyvebaner findes sydøst for Slivsø ved Hoptrup, og sydvest for Skibelund.
  • Udendørs paintballbaner findes ved Hoptrup Næsvej nordøst for Hoptrup og Råstedhøjvej umiddelbart vest for Gram.
Hidtidig kommuneplanlægning

Der er ikke ændret i forhold til planlægningen i Kommuneplan 2009.

Planstrategi

Det fremgår af planstrategi 2011, at Byrådet vil arbejde på at sikre professionalisering af turisme- og oplevelsestilbuddene - med respekt for det lokale og ildsjæles engagement. Der skal desuden være fortsat fokus på sundhed, motion og kost.

Kommunens mål og retningslinjer for støjende fritidsaktiviteter ligger i forlængelse af planstrategien.

Regional Udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan 2012-2015 indeholder ikke mål eller krav til støjende fritidsaktiviteter.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i  Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, Miljøministeriet 2011. Det fremgår af oversigtens kapitel 6.1 Friluftsliv, at statens mål er, at muligheder for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres. I kapitel 3.5 Støjbelastede arealer og begrænsning af støj er statens mål, at der findes egnede placeringer, der imødekommer et voksende behov for støjende fritidsaktiviteter.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 9 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

Mål og retningslinje for støjende fritidsaktiviteter i kommuneplan 2013 er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen