Turisme


Kun få steder i Danmark findes der inden for så korte afstande et så varieret og kontrastrigt landskab som i Haderslev Kommune. Fra den meget smukke kyststrækning med Aarø længst mod øst, med den korte afstand til middelalderbyen Haderslev, over en lang stribe af historiske og kulturhistoriske oplevelser, til det ligeså varierede landskab mod vest. Hermed illustreres et billede af en kommune med et stort turismepotentiale. Behandlingen af emneområdet Turisme tager især udgangspunkt i Haderslev Kommunes kulturarvsstrategi - læs mere om Haderslev Kulturarvskommune via linket i højre side. Haderslev Kommune ønsker at bruge kulturarven som dynamo for turismeudviklingen og kommunens turismeprofil, herunder kan udvikling af nye turismefaciliteter oplagt ske i forhold til de 4 fyrtårne Aarøsund, Haderslev Bymidte, Tørning Mølle/Christiansdal og Gram Slot.

Der er elementer af turismeområdet, som også indgår i øvrige afsnit under Turisme og fritidsliv.

Afsnittet om turisme består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Haderslev KulturarvskommuneSøg adresse: