Turisme: mål

Byrådet ønsker at bruge den lokale kulturarv som løftestang til udvikling af kommunens profil og særligt med henblik på at tiltrække mere bosætning og skabe grundlag for øget turisme og erhverv (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed).

Haderslev Kommune har som kulturarvskommune udpeget 4 fyrtårne og et sammenbindende landskabsbånd, som ønskes anvendt strategisk. De 4 fyrtårne er Aarøsund, Haderslev Bymidte, Tørning Mølle/Christiansdal og Gram Slot. Landskabsbåndet binder de 4 punkter sammen fra Aarø, gennem tunneldalen og til Gram Bakkeø (jf. Byrådets fokusområder, fx Bosætning og levesteder).

Haderslev Kommune ønsker at bruge kulturarven som dynamo for turismeudviklingen og kommunens turismeprofil, og kommunen skal være et naturligt center mellem Norden og Europa for udvikling af levende og aktiv kulturarv. Vi skal medvirke til at tydeliggøre grænselandets dobbeltvendte profil, koble kommunen med tilsvarende omstridte grænseområder i Europa og dyrke kulturelle, forretningsmæssige, turistmæssige og sociale relationer i det nære udland (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed).

Med udgangspunkt i Destination Sønderjylland ønsker Byrådet at øge synliggørelsen af Haderslev Kommune, skabe øget kendskab til kommunens turisttilbud og dermed forlænge turistsæsonen og øge turistomsætningen i kommunen (jf. Byrådets fokusområder, fx Erhverv og uddannelse).

Udviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur, miljø, landskab, kulturhistorie og lokalområder.

Etablering eller udvidelse af ferie- og fritidsanlæg koncentreres i de udpegede turismeområder eller i tilknytning til nationale vandre- og cykelruter for at sikre aktivitets- og oplevelsesmuligheder i Haderslev Kommune.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____