Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning

Printervenlig side


Rammer for lokalplanlægning


Rammer for lokalplanlægning er bindeleddet mellem på den ene side kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer og på den anden side lokalplanlægningen. Rammerne konkretiserer planlægningsintentionerne i forhold til arealplanlægningen og fastsætter bl.a. bestemmelser for, hvad de enkelte områder i kommunen må anvendes til, og hvad der må bygges.

De endelige og detaljerede bestemmelser for et område fastlægges i en lokalplan. I henhold til planloven må bestemmelserne i en ny lokalplan ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område. Hvis Byrådet beslutter at udarbejde en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med rammerne, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Rammer for lokalplanlægning er opdelt i:

  • generelle rammer
  • rammer for lokalområder

De generelle rammer indeholder en orientering om lokalplanrammernes indhold og formål, en beskrivelse af rammebestemmelsernes forhold til anden planlægning og oplysninger om rammebestemmelsernes retsvirkninger. Herunder er der et afsnit om rammebestemmelser, der gælder for hele kommunen, og et afsnit om rammebestemmelser, der gælder for områder med samme anvendelse.

Rammerne for lokalområder er opdelt i en generel orientering om lokalområderne og deres opdeling i delområder og rammeområder, samt et afsnit for hvert af de 14 lokalområder, kommunen er opdelt i.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven i praksis