Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 19. Arnum lokalområde

Printervenlig side


Arnum lokalområde


Arnum-området ligger i den sydvestlige del af kommunen. Det grænser op til Esbjerg og Tønder Kommuner mod vest, syd og øst og mod Gram lokalområde mod nord. Området er landskabeligt karakteristisk for et hedeslettelandskab og indeholder mange særlige og interessante landskabstyper og elementer. Lokalområdets største landsby Arnum er en tidligere stationsby. Arnum er områdets lokalby og indeholder et bredt udbud af offentlig og privat service samt en del virksomheder, hvoraf to er meget store virksomheder i forhold til byens størrelse. I byen findes en børnehave, stort forsamlingshus, samt Højrup Kirke i Højrup. Ved den tidligere skole er der bygget en mindre hal, som sammen med forsamlingshuset danner ramme om mange kultur- og fritidsaktiviteter.

Byen indeholder mange synlige kulturhistoriske spor, blandt andet var Arnum et af jernbaneknudepunkterne i den tyskanlagte Kleinbahn. Den tidligere stationsbygning huser nu landsbyens forsamlingshus. Bybilledet er stadigvæk præget af markante bygningskomplekser fra perioden, hvor området var en del af Tyskland. Det drejer sig bl.a. om en husholdningsskole opført ca. 1908, en skole opført ca. 1911 og den tidligere nævnte stationsbygning med boliger og remiser. Alle bygningerne bruges i dag til andre formål.

Uden for Arnum by ligger Stensbæklejren, der er bygget omkring 1935 som en arbejdslejr.   Lejren er den eneste tilbageværende arbejdslejr og som sådan et stykke kulturhistorie med sin helt særlige historie. Lejren er et barakbyggeri i en karakteristisk rød stil og rummer i dag en højskole. 

Omkring Arnum by er lokalområdet i høj grad præget af større skovarealer og gennemløbet af Gelså.

Stensbæk Plantage er mere end blot en ganske almindelig vestjysk hedeplantage. De unikke landskabsformationer, urørte å-slyng, store heder og vådbundsområder byder på masser af oplevelser. Plantagen er ca. 770 hektar stor og ligger på Gelså Hedeslette mellem Ribe og Gram. Sammen med Varming og Nørbæk Plantager, Enderupskov, den privatejede Brogård Plantage samt engene og hederne omkring Gelsåen udgør Stensbæk Plantage et samlet natur- og skovområde på over 2.000 hektar.

Lokalområdet rummer alene Arnum området.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 829 personer. Befolkningstallet forventes at falde svagt til 809 personer i 2021 samtidig med at der forventes at ske en stigning i antallet af ældre indbyggere. Med udgangspunkt i den nuværende alderssammensætning stigningen især afspejles i aldersgruppen 70-79 år.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 1,8 hektar.

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 5,4 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____