Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning Lokalområder

Printervenlig side


Lokalområder


Øsby Over Jerstal Fjelstrup Hammelev Sommersted Hoptrup Vojens Marstrup Nustrup Gram Arnum Sønder Vilstrup Bevtoft Haderslev Map


Lokalområder

Haderslev Kommune er opdelt i 14 lokalområder

 • et for hver centerby (3 lokalområder)
 • et for hver lokalby (11 lokalområder)

Lokalområderne fremgår af kortet ovenfor og af menuen i venstre spalte. Der er mulighed for at vælge et lokalområde ved at klikke på området på kortet. Lokalområderne kan også vælges i menuen i venstre spalte.

 

For hvert lokalområde er der et kort med områdets afgrænsning og opdeling i delområder. Herefter følger en beskrivelse af områdets karateristika og kommuneplanens betydning for området.

Delområder

Lokalområderne er opdelt i følgende 4 typer delområder:

 • Centerbyer, lokalbyer og andre byområder i byzone, herunder områder der skal overføres til byzone
 • Afgrænsede landsbyer og bebyggelser i landzone
 • Landområder, herunder vindmølleområder, andre tekniske anlæg og rekreative anlæg m.v. i landzone
 • Sommerhusområder med zonestatus som sommerhusområde, herunder områder der skal overføres til sommerhusområde

Der er mulighed for at vælge et delområde ved at klikke på området på det kort, der kommer frem, når der er valgt et lokalområde. Delområderne kan også vælges i den menu, der kommer frem i venstre spalte, når der er valgt et lokalområde.

 

For hvert delområde er der et kort med områdets opdeling i rammeområder, og derunder er der en liste over rammeområderne med angivelse af nummer og navn.

Rammeområder

Delområderne er opdelt i rammeområder, der er kommuneplanens mindste planlægningsenhed. For hvert rammeområde er der fastlagt rammebestemmelser for, hvad der må fastsættes bestemmelser for i en lokalplan for området.

 

Hvert rammeområde har et nummer, der indeholder følgende oplysninger:

 • lokalområde (det første tal)
 • delområde (det andet tal)
 • generel anvendelse (to bogstaver)
 • rammeområde (det sidste tal)

Eksempelvis er nummereret for rammeområde 10.11.BO.01 sammensat af følgende oplysninger:

 • 10: Haderslev Lokalområde
 • 11: Haderslev Sydby
 • BO: Boligområde
 • 01: Rammeområde nr. 01 i Haderslev Sydby

Lokalområdernes og delområdernes numre fremgår af en liste, der kan findes ved hjælp af dette link:

 lokalomraade-_og_delomraadenummer.pdf (50.3 KB) 

Rammeområdernes generelle anvendelse er angivet med følgende forkortelser:

 • BO: Boligområde
 • BE: Blandet bolig og erhverv
 • EH: Erhvervsområde
 • CE: Centerområde
 • RE: Rekreativt område
 • SO: Sommerhusområde
 • OF: Område til offentlige formål
 • TA: Tekniske anlæg
 • LA: Landområde
 • AN: Andet

Der er mulighed for at vælge et rammeområde ved at klikke på området på kortet med delområdet. Rammeområdet kan også vælges i den liste, der er vist under kortet.

 

Nedenfor er der en liste over samtlige rammeområder. Listen er sorteret efter lokalområde, delområde og anvendelse. Der er mulighed for at vælge et rammeområde ved at klikke på det ønskede områdes nummer.

Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____