Erhvervsområde Christian X's Vej


Haderslev lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Aflyst

Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af flgende tillg: 23-2013 - Centeromrde Christiansfeldvej