Centerområde Gåskærgade


Haderslev lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Forslag

Rammen er oprettet ved flgende tillg: 18-2013 - Centeromrde ved Laurids Skaus Gade