Rekreativt område Skallebækvej


Haderslev lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Kladde

Rammen er oprettet ved flgende tillg: 15-2013 Blandet byomrde ved Skallebkvej