Centerområde - Aastrupvej


Haderslev lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved flgende tillg: 21-2013 - Centeromrde - Aastrupvej