Område til offentlige formål Christen Kolds Vej


Haderslev lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Vedtaget