Område til offentlige formål Stadionvej


Gram lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Vedtaget