Område til offentlige formål Skolevænget


Over Jerstal lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Vedtaget