Erhvervsområde Søndergårds Allé sydligst


Hammelev lokalområde
Her gælder også:
Generelle rammer
Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet
Status:
Vedtaget