Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Tillæg Kladde 15-2013 Blandet byområde ved Skallebækvej

Printervenlig side


15-2013 Blandet byområde ved Skallebækvej

Plannavn
15-2013 Blandet byområde ved Skallebækvej

Baggrund og formål
Indledende beskrivelse af baggrund og formål

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Beliggenhed, Beskyttede områder (§ 11 e, stk. 1, nr. 3), Andre eksisterende forhold

Indhold
Kommuneplantillæggets indhold og de primære ændringer i forhold til Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2013
Hovedstruktur og retningslinier, Ændringer i kommuneplanens rækkefølgeplan (§ 11 e, stk. 1, nr. 1), Planlægning for kystnærhedszonen (§ 11 e, stk. 1, nr. 7), Planlægning for detailhandel (§ 11 e, stk. 4, 5, 6 og 7), Rammer for lokalplanlægning

Anden planlægning
Landsplandirektiver, Statslige Sektorplaner (§ 11 e, stk. 1, nr. 3), Regional Udviklingsplan (§ 11 e, stk. 1, nr. 2), Regional Råstofplan (§ 11 e, stk. 1, nr. 6), Kommuneplanlægning i nabokommuner (§ 11 e, stk. 1, nr. 8)

Miljøvurdering
Screening og eventuel miljøvurdering (miljøvurderingsloven)

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: